PROMO SET: Tengu & Karasu Mask

Tengu Mask & Karasu Mask Cookie Cutters

$27.00 USD $30.00 USD

Tengu Mask & Karasu Mask Cookie Cutters

SIZE

Tengu Mask: Approximately 8.4cm by 8.5cm (3.3 inches by 3.34 inches)
Karasu Mask: Approximately 8cm by 9.4cm (3.14 inches by 3.7 inches)